Regine Larsen Svege
Ingebrigt Emanuel (Bendiksen) Henriksen
f. 23 Mar 1863 i Flekkefjord , 
d. 26 Mar 1941 i Stavanger
 f. 11 Mai 1867 i Stavanger , g. 5. mai 1892 i Stavanger,
d. 27. des 1938
Aner: 
Flekkefjord, Lund, Sirdal, Farsund, Kvinesdal, Egersund

 
Regine:

Folketelling 1865 Flekkefjord:  Finner Regine på 3 år og broren Lars 2 år sammen med foreldrene  Niels 31 år og  Grethe Sofie Aslagsen bosatt i Lille Sirdalsgt.

Folketelling 1875 Flekkefjord:  Finner barna Regine, Niels Martin og Teoline sammen med foreldrene Niels (skomager med eget verksted) og Grethe i Lille Siredalsgade 132.

Folketelling 1885 Stavanger:  Her finner vi  Regine og broren Niels Martin oppført sammen med foreldrene i Hetlandsgt. 53.


Regine Larsen Svege og Ingebrigt Emanuel Henriksen
Ingebrigt: 

Manntall 1900: Finner Ingebret  32 år, konstabel,  sammen med Regine 35 år og barna Georg  6  3/4 år, Magnus 5 år og  Ingrid 1/12 år.
De bodde da i Bredbakken 36 , iflg.  Manntall og Valg  - 1900 , Bok nr. 11  s.31.

 "Fortegnelse over Stavanger Byes Skatteydere for 1900" s.141 finner vi Ingebret Henriksen, konstabel, boende i Bredbakken 36.    I folketelling 1900 står han imidlertid ikke oppført på denne adresse.

Branntakst 1903: Brandkontigent Protokoll for Norges Brannkasse 1904-1917, på s.286 finner vi to takster, den første fra 28/4 1903:  Sandeidgt. 30 - Samlet forsikr.sum  7500, forsikringssum 6850, kontingent 6,24.  den neste er fra 10/11 1916:  Sandeidgt. 30 - Samlet forsikr.sum  14800, forsikringssum 14400, kontingent 13,11.

Lign.manntall 1911: Finner familien i Sandeidgt. 30.  Her bodde da Ingebret 43 år med konen Regine 46 år og barna Georg 17 år som var kontorist hos Krogh, Magnus 15 år som jobbet på kontor hos Bjørnsen, Ingrid 11 år, Birger 10 år, Albert 8 år og Bjarne 4 år.Ingebrigt som sjømann

Ingebrigt's sjøfartsruller

Når han giftet seg i 1892 med Regine stod han oppført som ungk. Søfarende.  I 1893 stod Ingebrigt oppført som stuert, og i 1894 var han sømand.Ingebrigt i Politiet
 
I 1897 --> Politikonstabel. Han var med i det første styre i Politiforeningen i 1909 - Ingebrigt øverst til venstre.

Den 25. april 1909 ble det holdt massemøte av polititjenestemenn i Stavanger.  Der ble det enstemmig besluttet å danne egen forening under navn av Stavanger Politifunksjonærers Forening.  Som foreningens første styre ble valgt:  Politibetjent I.Birkeland, nestformann med politikonstablene I.Henriksen, L.Fjogstad og K.Løvig som øvrige styremedlemmer.  Henriksen var kasserer og Fjogstad sekretær.  Samtidig ble det besluttet å melde foreningen inn i Norsk Politiforbund, og det skjedde kort etter.

Utenom sitt arbeid var Ingebrigt sterkt interessert i pensjonsordningen og han slo i sin tid til lyd for foreningsvis pensjonsordning.

Fra 1909 til 1916 var han overkonstabel.  Så ble han panteformann og han skjøttet sitt hverv samvittighetsfullt og pålitelig.
Da han tok avskjed i 1934 kunne han se tilbake på over 40 års arbeid i kommunens tjeneste.  I 22 år var han ansatt i politiet.Til min hjemmeside      Til min aneside